Jan Wessman är Legitimerad Psykolog vilket innebär att Socialstyrelsen garanterar att han genomgått både godkänd utbildning (fem år på universitetets psykologprogram) och ett års praktisk utbildning (under godkänd handledning) som krävs för yrkesutövningen. För att arbeta som psykolog måste man också själv ha gått i psykoterapi.

"Tack vare en mångårig erfarenhet har jag fått tillfälle att utveckla min förmåga att möta och förstå människor i olika faser i livet och med mycket varierande problem. Och målet är givetvis att hjälpa dem att hantera dessa problem", säger Jan Wessman.

Efter mer än 30 års erfarenhet av att arbeta som psykolog tycker Jan Wessman fortfarande att det är lika spännande och meningsfullt. "Det är det mest givande arbete som finns! I jobbet med att hjälpa människor hantera sitt liv, får jag användning både för min kreativitet och för all kunskap och all erfarenhet jag skaffat mig hittills".

(intervju: av M Jonson)

Absolvo Psykologkonsult AB
Jan Wessman

Postadress:
Helgagatan 36:14
118 58 STOCKHOLM

Mottagningsadress:
Tj�rhovsgatan 14, 1 tr.
116 21 Stockholm

070 - 724 08 55

jan.wessman@psykolog.net

 

Presentation

Arbetssätt

Intervjuer

 
 

Bild